Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste asiakastietojen käsittelystä EU 2016/679 yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
  Yritys: Camini Oy
  Y-tunnus: 2994270-4
  Osoite: Nuutisarankatu 14 F, 33900 Tampere
  Puhelinnumero: 040 667 5385
  Sähköpostiosoite: [email protected]
   
 2. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä yrityksen omien palveluiden markkinoimiseen.
   
 3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
   
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palveltavan kohteen osoitetiedot, laskutusosoite, myydyt palvelut, asiakkaan tekemien ja asiakkaaseen tehtyjen yhteydenottojen ajankohdat.
   
 5. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
   
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja: henkilöltä itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
   
 7. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
   
 8. Rekisterin suojaus 
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
   
 9. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
   
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti, mitä häntä itseään koskevia tietoja on tallennettu Camini Oy:n rekistereihin. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää asetuksen 17 artiklan mukaisesti tietojensa poistamista.Rekisteröidyllä on oikeus artiklan 21 mukaisesti kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin. Olemassa olevan asiakassuhteen ylläpitoon tehtäviä yhteydenottoja ei käsitellä suoramarkkinointina. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: [email protected]